Vai dati vada jūsu uzņēmuma darba stratēģiju?

Kā ar datiem pamatoti lēmumi var uzlabot darbinieku apmierinātību un produktivitāti